ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την : 19/1/2018

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   10.610.332,91     836.632,30     12,68     13,13     12,56     0,30%     5,18%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   24.187.332,16     2.402.743,58     10,07     10,22     9,99      -0,41%     2,88%  
ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘEΣΙΜΩΝ   3.521.365,73     513.478,02     6,86     6,86     6,79     0,00%     0,11%  
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED   30.108.976,36     5.718.799,12     5,26     5,53     5,21      -0,06%     4,24%  
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)   9.461.638,03     3.448.446,20     2,74     2,84     2,72     1,11%     5,90%  
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA   904.993,81     166.563,42     5,43     5,62     5,38      -0,16%     4,63%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   7.395.636,98     1.836.394,04     4,03     4,17     3,99     1,07%     6,18%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 19/1/2018

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-Class AT EUR   43.368.197,17     3.464.317,64     12,52     13,02     12,52     -0,16%     2,29%  
ALLIANZ GLOBAL EQUIT USD-Class AT USD   14.021.031,65     866.107,72     16,19     16,84     16,19     0,37%     4,79%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR   62.056.457,41     2.409.308,82     25,76     26,79     25,76     0,19%     2,14%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD   7.269.947,58     235.940,19     30,81     32,04     30,81     0,79%     4,72%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR   248.388.683,42     15.203.612,14     16,34     16,67     16,34     0,12%     0,00%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR-Class A EUR   22.741.131,12     786.995,59     28,90     30,06     28,90     0,00%     3,25%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD-Class A USD   532.635,02     22.170,44     24,02     24,98     24,02     0,50%     5,77%  
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR   329.605.478,47     1.391.204,82     236,92     246,40     236,92     1,06%     3,82%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR   10.490.722,53     97.551,97     107,67     111,98     107,67     -0,23%     4,75%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT USD   44.847.881,52     5.877.799,32     7,67     7,98     7,67     0,39%     7,42%  
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD   12.466.868,55     639.922,83     19,48     20,26     19,48     0,00%     4,34%  
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR-Class A EUR   67.738.776,71     425.545,95     159,18     165,55     159,18     -0,69%     -2,04%  
ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-Class A EUR   22.477.177,78     124.587,17     180,41     187,63     180,41     0,45%     3,26%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR   286.731.112,83     24.706.243,86     11,61     11,84     11,61     0,17%     0,00%  
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR   410.801.202,94     1.425.797,02     288,12     299,64     288,12     -0,25%     3,24%  
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR   225.710.426,56     2.262.695,07     99,75     103,74     99,75     -0,01%     0,08%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 19/1/2018

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class   ΚΛΑΣΗΣ ISIN Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 19,46 -0,10% -0,92%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 26,16 -0,11% -0,80%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 17,01 0,00% -0,64%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 18,26 -0,05% -0,54%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 15,19 0,33% 2,57%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 15,91 0,38% 3,18%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 24,26 0,00% -0,33%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,06 0,00% 0,77%
Unconstrained Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,79 0,00% 0,08%
Unconstrained Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 11,15 0,00% 0,27%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 17,00 -0,12% -0,41%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 17,38 -0,06% -0,29%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 23,06 0,00% 0,30%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 21,51 0,00% 0,47%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 12,86 0,16% 0,31%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 13,05 0,00% 2,11%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,34 -0,13% -0,26%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 20,78 -0,14% -0,14%
TOTAL RETURN BOND FUND-Class E E Accumulation EUR IE00B11XZB05 19,46 -0,10% 1,04%
GLOBAL MULTI-ASSET FUND-Class E E Income EUR IE00B5L8V263 10,08 0,30% 7,01%


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ