ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την : 18/9/2017

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   9.079.833,28     840.150,88     10,81     11,19     10,70      -1,14%     18,01%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   20.638.660,33     2.417.808,01     8,54     8,66     8,47      -0,20%     15,74%  
ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘEΣΙΜΩΝ   3.505.126,75     513.271,27     6,83     6,83     6,76     0,01%     0,92%  
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED   26.660.585,90     5.803.438,67     4,59     4,82     4,55      -1,10%     14,34%  
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)   8.276.671,73     3.449.698,13     2,40     2,48     2,38      -1,88%     17,36%  
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA   879.741,60     172.467,25     5,10     5,28     5,05      -0,10%     6,58%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   6.527.822,00     1.821.735,02     3,58     3,71     3,55      -1,92%     15,33%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 18/9/2017

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-Class AT EUR   40.798.032,84     3.477.386,26     11,73     12,20     11,73     0,26%     7,71%  
ALLIANZ GLOBAL EQUIT USD-Class AT USD   16.041.848,97     1.086.779,60     14,76     15,35     14,76     0,34%     21,58%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR   58.947.381,66     2.411.699,62     24,44     25,42     24,44     0,21%     5,94%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD   4.449.226,70     156.579,13     28,42     29,56     28,42     0,32%     19,16%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR   184.887.445,14     11.398.806,42     16,22     16,54     16,22     0,19%     -0,12%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR-Class A EUR   22.037.721,73     839.071,10     26,26     27,31     26,26     0,81%     14,92%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD-Class A USD   452.333,29     21.350,75     21,19     22,04     21,19     0,95%     29,92%  
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR   331.159.371,97     1.475.053,18     224,51     233,49     224,51     0,20%     15,42%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR   12.556.918,22     123.254,92     101,85     105,92     101,85     0,72%     13,57%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT USD   40.242.065,05     5.662.742,98     7,05     7,33     7,05     0,86%     28,18%  
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD   11.940.442,89     674.338,74     17,71     18,42     17,71     0,11%     12,02%  
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR-Class A EUR   66.230.311,37     440.138,50     150,48     156,50     150,48     1,12%     -2,43%  
ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-Class A EUR   22.927.156,08     130.039,70     176,31     183,36     176,31     0,40%     9,24%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR   297.799.541,13     25.545.557,34     11,66     11,89     11,66     0,17%     -0,09%  
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR   390.003.884,51     1.418.342,32     274,97     285,97     274,97     0,30%     7,07%  
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR   228.112.502,29     2.232.859,51     102,16     106,25     102,16     0,01%     1,83%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 18/9/2017

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class   ΚΛΑΣΗΣ ISIN Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 19,83 -0,15% 2,96%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 26,46 -0,15% 4,34%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,88 -0,18% -0,41%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 17,99 -0,17% 0,95%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 14,46 0,21% 6,01%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 15,00 0,13% 9,73%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 24,39 -0,04% 1,84%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,95 -0,15% 7,92%
Unconstrained Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,83 0,00% 2,25%
Unconstrained Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 11,11 0,09% 3,64%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 17,07 -0,12% 3,52%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 17,33 -0,06% 4,97%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 23,02 0,04% 4,45%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 21,32 0,05% 5,81%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 12,79 -0,08% -2,37%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 12,69 -0,24% 10,64%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,41 -0,06% 5,55%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 20,73 -0,05% 7,02%
TOTAL RETURN BOND FUND-Class E E Accumulation EUR IE00B11XZB05 19,83 -0,15% 2,96%
GLOBAL MULTI-ASSET FUND-Class E E Income EUR IE00B5L8V263 9,80 0,20% 4,03%


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ