ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την : 18/5/2018

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   9.718.875,61     818.907,31     11,87     12,28     11,75      -0,47%      -1,57%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   22.473.502,93     2.330.752,45     9,64     9,79     9,57      -0,53%      -1,45%  
ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘEΣΙΜΩΝ   3.960.984,23     576.515,45     6,87     6,87     6,80     0,00%     0,29%  
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED   27.545.772,05     5.597.281,06     4,92     5,17     4,87      -0,21%      -2,56%  
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)   8.564.411,83     3.402.493,54     2,52     2,61     2,49      -0,23%      -2,85%  
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA   838.550,94     163.601,50     5,13     5,30     5,07      -1,09%      -1,29%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   7.126.006,19     1.869.245,97     3,81     3,95     3,77      -0,29%     0,51%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 18/5/2018

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-Class AT EUR   44.836.372,12     3.488.242,39     12,85     13,36     12,85     0,31%     4,98%  
ALLIANZ GLOBAL EQUIT USD-Class AT USD   13.195.312,81     825.564,85     15,98     16,62     15,98     0,25%     3,43%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR   62.174.127,53     2.413.365,61     25,76     26,79     25,76     0,27%     2,14%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD   4.656.787,90     157.048,30     29,65     30,84     29,65     0,24%     0,78%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR   282.919.575,94     17.411.600,23     16,25     16,58     16,25     -0,06%     -0,55%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR-Class A EUR   21.533.353,30     755.996,16     28,48     29,62     28,48     0,00%     1,75%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD-Class A USD   883.367,54     38.795,14     22,77     23,68     22,77     0,00%     0,26%  
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR   302.805.529,27     1.278.054,58     236,93     246,41     236,93     0,47%     3,83%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR   10.567.184,04     99.239,50     106,48     110,74     106,48     0,47%     3,59%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT USD   45.565.217,01     6.247.304,37     7,29     7,58     7,29     0,41%     2,10%  
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD   10.971.309,54     579.633,72     18,93     19,69     18,93     -0,05%     1,39%  
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR-Class A EUR   62.465.784,39     409.807,91     152,43     158,53     152,43     -0,37%     -6,20%  
ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-Class A EUR   22.420.463,82     124.439,95     180,17     187,38     180,17     0,24%     3,13%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR   277.518.397,70     24.043.110,68     11,54     11,77     11,54     -0,09%     -0,60%  
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR   390.137.597,34     1.370.201,94     284,73     296,12     284,73     0,18%     2,03%  
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR   216.775.553,00     2.204.325,90     98,34     102,27     98,34     -0,03%     -1,33%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 18/5/2018

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class   ΚΛΑΣΗΣ ISIN Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,87 0,21% -3,92%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 25,59 0,24% -2,96%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,65 0,18% -2,75%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 18,03 0,22% -1,80%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 14,69 -0,07% -0,81%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 15,38 -0,13% -0,26%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,88 0,08% -1,89%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,73 0,00% -1,77%
Unconstrained Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,64 0,00% -1,19%
Unconstrained Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 11,10 0,00% -0,18%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,49 0,06% -3,40%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 17,00 0,06% -2,47%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 22,51 -0,04% -2,09%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 21,17 -0,05% -1,12%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 12,74 -0,23% -0,62%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 12,45 -0,48% -2,58%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 14,85 -0,07% -3,45%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 20,29 -0,10% -2,50%
TOTAL RETURN BOND FUND-Class E E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,87 0,21% -2,02%
GLOBAL MULTI-ASSET FUND-Class E E Income EUR IE00B5L8V263 9,65 -0,10% 2,44%


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ