ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την : 20/8/2018

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   9.279.868,07     809.589,39     11,46     11,86     11,35      -0,07%      -4,94%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   22.905.920,28     2.341.519,46     9,78     9,93     9,71     0,13%      -0,02%  
ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘEΣΙΜΩΝ   4.246.162,92     617.981,28     6,87     6,87     6,80     0,00%     0,30%  
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED   26.313.009,86     5.552.237,52     4,74     4,98     4,69     0,00%      -6,17%  
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)   7.760.144,82     3.368.947,76     2,30     2,38     2,28     0,02%      -11,10%  
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA   804.680,47     163.551,58     4,92     5,09     4,87     0,50%      -5,25%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   6.595.899,73     1.865.426,98     3,54     3,66     3,50     0,11%      -6,77%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 20/8/2018

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-Class AT EUR   45.607.006,03     3.480.861,26     13,10     13,62     13,10     0,23%     7,03%  
ALLIANZ GLOBAL EQUIT USD-Class AT USD   14.765.991,54     938.503,41     15,73     16,36     15,73     0,32%     1,81%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR   75.836.630,20     2.850.036,12     26,61     27,67     26,61     0,11%     5,51%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD   5.514.116,03     186.284,71     29,60     30,78     29,60     0,20%     0,61%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR   239.235.020,70     14.748.393,86     16,22     16,54     16,22     0,00%     -0,73%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR-Class A EUR   19.821.789,86     752.394,46     26,34     27,39     26,34     0,53%     -5,89%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD-Class A USD   632.376,20     31.073,12     20,35     21,16     20,35     0,64%     -10,39%  
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR   328.400.660,30     1.401.477,85     234,32     243,69     234,32     0,49%     2,68%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR   9.695.848,79     97.104,68     99,85     103,84     99,85     0,91%     -2,86%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT USD   40.366.578,07     6.109.699,11     6,61     6,87     6,61     1,07%     -7,42%  
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD   10.820.957,74     551.144,34     19,63     20,42     19,63     0,31%     5,14%  
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR-Class A EUR   61.947.730,04     399.870,90     154,92     161,12     154,92     0,92%     -4,66%  
ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-Class A EUR   21.574.469,93     123.963,95     174,04     181,00     174,04     0,33%     -0,38%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR   271.694.832,77     23.579.917,16     11,52     11,75     11,52     0,00%     -0,78%  
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR   384.755.047,16     1.385.164,08     277,77     288,88     277,77     0,27%     -0,47%  
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR   381.092.362,41     3.906.078,42     97,56     101,46     97,56     0,01%     -2,12%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 20/8/2018

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class   ΚΛΑΣΗΣ ISIN Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 19,00 0,21% -3,26%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 25,94 0,23% -1,63%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,89 0,18% -1,34%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 18,41 0,16% 0,27%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 14,67 0,20% -0,95%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 15,35 0,20% -0,45%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 24,00 0,08% -1,40%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,70 0,16% -2,01%
Unconstrained Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,67 0,00% -0,93%
Unconstrained Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 11,21 0,00% 0,81%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,62 0,18% -2,64%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 17,25 0,17% -1,03%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 22,68 0,04% -1,35%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 21,48 0,05% 0,33%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 12,60 -0,16% -1,72%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 11,96 0,08% -6,42%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 14,87 0,13% -3,32%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 20,47 0,15% -1,63%
TOTAL RETURN BOND FUND-Class E E Accumulation EUR IE00B11XZB05 19,00 0,21% -1,35%
GLOBAL MULTI-ASSET FUND-Class E E Income EUR IE00B5L8V263 9,54 0,10% 1,27%


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ