ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την : 16/9/2019

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ A/Κ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   11.545.590,80     785.089,74     14,71     15,22     14,63     0,58%     39,88%  
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   30.406.391,57     2.402.232,67     12,66     12,85     12,59     0,46%     27,60%  
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ   4.479.903,55     634.637,14     7,06     7,16     7,02      -0,02%     2,71%  
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED   29.462.971,60     5.340.002,54     5,52     5,79     5,46     0,83%     26,16%  
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)   12.754.749,04     4.615.471,68     2,76     2,86     2,75     0,84%     43,44%  
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA   758.219,37     143.879,54     5,27     5,45     5,24     1,64%     11,33%  
ALLIANZ A/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   9.398.735,66     2.353.021,06     3,99     4,13     3,97     0,85%     32,43%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 16/9/2019

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-Class AT EUR   49.014.410,42     3.475.254,26     14,10     14,66     14,10     0,28%     23,25%  
ALLIANZ GLOBAL EQUIT USD-Class AT USD   13.641.926,75     830.871,74     16,42     17,08     16,42     0,00%     19,24%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR   81.245.382,44     2.775.698,51     29,27     30,44     29,27     -0,03%     23,87%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD   8.724.349,37     274.395,18     31,79     33,06     31,79     -0,34%     19,92%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR   167.668.240,41     9.628.743,04     17,41     17,76     17,41     -0,11%     8,20%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR-Class A EUR   18.024.196,75     696.450,66     25,88     26,92     25,88     0,31%     12,42%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD-Class A USD   333.178,11     17.196,36     19,37     20,14     19,37     0,00%     8,52%  
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR   250.794.374,78     1.080.199,71     232,17     241,46     232,17     -0,55%     21,11%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR   9.661.622,94     91.777,02     105,27     109,48     105,27     -0,22%     11,67%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT USD   35.533.252,08     5.260.212,90     6,76     7,03     6,76     -0,44%     7,99%  
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD   6.121.770,60     306.574,21     19,97     20,77     19,97     -0,15%     19,80%  
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR-Class A EUR   47.955.799,38     317.770,26     150,91     156,95     150,91     0,53%     13,92%  
ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-Class A EUR   21.362.475,49     117.668,65     181,55     188,81     181,55     -0,18%     19,83%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR   270.299.014,29     21.974.836,50     12,30     12,55     12,30     -0,08%     8,27%  
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR   235.201.659,34     868.525,93     270,81     281,64     270,81     0,31%     5,17%  
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR   184.944.779,62     1.892.735,03     97,71     101,62     97,71     -0,10%     4,19%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 16/9/2019

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class   ΚΛΑΣΗΣ ISIN Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 19,66 0,41% 4,97%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 27,73 0,40% 7,23%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 17,58 1,09% 7,39%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 19,78 1,02% 9,58%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 14,69 0,07% 7,38%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 15,76 0,00% 8,99%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 24,80 0,24% 4,64%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,23 0,00% 4,92%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,50 -0,09% -0,17%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 11,41 -0,09% 1,97%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 17,51 0,23% 7,36%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 18,79 0,32% 9,69%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 23,63 0,08% 9,25%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 23,13 0,13% 11,69%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 13,52 0,30% 5,96%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 12,34 -0,48% 1,82%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,88 0,19% 8,54%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 22,59 0,22% 10,90%
TOTAL RETURN BOND FUND-Class E E Accumulation EUR IE00B11XZB05 19,66 0,41% 4,97%
GLOBAL MULTI-ASSET FUND-Class E E Income EUR IE00B5L8V263 9,17 0,11% 5,16%


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ