ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την : 25/2/2021

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   10.682.660,40     742.637,95     14,38     14,89     14,31     0,63%      -2,60%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   27.832.852,80     2.077.314,65     13,40     13,60     13,33      -0,91%      -2,92%  
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ   4.719.951,93     662.335,80     7,13     7,23     7,09      -0,23%     0,14%  
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED   25.838.330,51     5.114.436,54     5,05     5,30     5,00     0,61%      -2,72%  
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)   17.579.772,08     6.695.535,30     2,63     2,72     2,61     1,61%      -1,67%  
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA   620.138,60     137.724,88     4,50     4,66     4,48      -0,64%     5,89%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   7.903.080,71     2.166.575,85     3,65     3,78     3,63     1,66%      -2,11%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 25/2/2021

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-Class AT EUR   54.404.241,31     3.337.080,23     16,30     16,95     16,30     0,56%     3,89%  
ALLIANZ GLOBAL EQUIT USD-Class AT USD   12.903.649,21     614.983,62     20,98     21,82     20,98     1,06%     3,40%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR   193.493.689,93     5.690.128,47     34,01     35,37     34,01     0,83%     2,66%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD   98.770.129,92     2.422.207,65     40,78     42,41     40,78     1,29%     2,15%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR   121.169.019,89     6.903.263,82     17,55     17,90     17,55     -0,34%     -1,85%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR-Class A EUR   25.499.907,74     679.246,72     37,54     39,04     37,54     0,64%     11,43%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD-Class A USD   1.393.141,99     44.866,84     31,05     32,29     31,05     1,11%     10,97%  
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR   330.337.899,32     1.153.581,24     286,36     297,81     286,36     -0,21%     1,30%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR   9.968.600,22     74.470,85     133,86     139,21     133,86     1,11%     10,75%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT USD   30.579.681,41     3.221.894,91     9,49     9,87     9,49     1,61%     10,22%  
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD   7.214.584,16     260.005,72     27,75     28,86     27,75     1,87%     7,60%  
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR-Class A EUR   35.126.093,14     224.425,88     156,52     162,78     156,52     0,10%     9,00%  
ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-Class A EUR   22.383.296,98     113.795,71     196,70     204,57     196,70     0,67%     5,38%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR   245.889.935,70     19.908.585,02     12,35     12,60     12,35     -0,32%     -1,83%  
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR   487.869.807,25     1.914.973,30     254,77     264,96     254,77     0,66%     2,43%  
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR   129.797.324,16     1.384.453,64     93,75     97,50     93,75     -0,01%     0,20%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 25/2/2021

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class   ΚΛΑΣΗΣ ISIN Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 20,31 -0,83% -2,92%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,37 -0,84% -2,78%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 17,80 0,06% -4,04%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,59 0,05% -3,96%
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 16,78 -1,70% 0,54%
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 18,80 -1,67% 0,64%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 25,48 -0,55% -1,96%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 14,45 -0,41% -2,10%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,04 -0,33% 0,42%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 12,24 -0,24% 0,58%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 17,74 -0,67% -2,63%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,55 -0,66% -2,54%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 24,38 -0,37% 0,00%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 24,58 -0,36% 0,16%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 12,73 -1,24% -0,24%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 12,92 -0,46% -0,31%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 16,51 -0,66% -2,08%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 24,17 -0,70% -2,03%


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ