ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την : 17/8/2022

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   10.866.184,42     692.750,74     15,69     16,23     15,61      -0,27%      -6,68%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   22.309.943,52     1.860.618,28     11,99     12,17     11,93      -0,87%      -11,66%  
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ   4.473.321,31     665.996,01     6,72     6,82     6,68      -0,42%      -5,72%  
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED   23.654.109,30     4.802.452,41     4,93     5,17     4,88      -0,53%      -11,67%  
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)   13.764.687,01     4.243.347,78     3,24     3,36     3,23      -0,11%      -3,51%  
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA   356.879,26     150.504,46     2,37     2,45     2,36      -1,55%      -57,65%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   9.256.471,66     2.177.950,14     4,25     4,40     4,23      -0,06%      -2,74%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 17/8/2022

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR   283.564.407,58     6.844.302,10     41,43     43,09     41,43     -0,48%     -6,50%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD   178.296.028,51     4.310.097,56     41,37     43,02     41,37     -0,12%     -16,03%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR   27.241.978,78     1.740.112,18     15,66     15,97     15,66     -0,89%     -9,64%  
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR   235.264.338,35     909.117,76     258,78     269,13     258,78     -0,53%     -23,87%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR   17.231.841,37     132.495,15     130,06     135,26     130,06     0,23%     -2,83%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT USD   21.756.686,51     2.828.251,56     7,69     8,00     7,69     0,52%     -12,71%  
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD   8.992.793,15     350.570,52     25,65     26,68     25,65     -0,04%     -17,12%  
ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-Class A EUR   21.857.500,66     104.763,88     208,64     216,99     208,64     -0,46%     -7,20%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR   194.037.842,19     17.613.161,38     11,02     11,24     11,02     -0,90%     -9,67%  
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR   70.691.072,72     263.500,15     268,28     279,01     268,28     -0,55%     -7,03%  
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR   91.568.992,83     1.056.008,43     86,71     90,18     86,71     -0,10%     -5,07%  
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR   28.634.022,09     287.670,59     99,54     103,52     99,54     -0,35%     -10,34%  
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR   73.282.721,06     546.042,34     134,21     139,58     134,21     -0,34%     -11,83%  
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD   50.042.409,31     1.506.671,69     33,21     34,54     33,21     0,00%     -20,83%  
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR   61.416.586,94     576.756,70     106,49     110,75     106,49     -0,26%     6,49%  
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD   10.438.905,57     285.262,13     36,59     38,05     36,59     0,08%     -18,63%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 17/8/2022

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class   ΚΛΑΣΗΣ ISIN Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 17,64 -0,56% -13,06%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 26,00 -0,57% -12,07%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 17,16 -0,12% -10,39%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,18 -0,05% -9,55%
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 16,15 -0,49% -12,23%
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 17,88 -0,56% -12,74%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 22,85 -0,48% -9,22%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,01 -0,66% -13,78%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 10,90 -0,46% -7,63%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 11,28 -0,35% -6,62%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 15,19 -0,65% -13,94%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 17,06 -0,64% -12,96%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 22,33 -0,62% -9,96%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 22,95 -0,61% -8,89%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 13,65 0,00% 3,41%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 11,52 -0,17% -7,62%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 13,89 -0,71% -16,07%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 20,76 -0,67% -14,99%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00BZ6SF527 11,74 -0,68% -10,24%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00BF055V54 12,05 -0,74% -9,26%


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ