ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την : 15/11/2018

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   8.519.848,35     801.584,01     10,63     11,00     10,52      -0,47%      -11,85%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   22.312.599,11     2.281.864,59     9,78     9,92     9,70      -0,02%      -0,06%  
ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘEΣΙΜΩΝ   4.879.993,78     710.270,60     6,87     6,87     6,80     0,00%     0,29%  
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED   24.533.036,19     5.503.680,74     4,46     4,68     4,41     0,12%      -11,75%  
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)   6.716.291,13     3.351.759,84     2,00     2,07     1,98      -0,77%      -22,66%  
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA   811.755,93     163.004,46     4,98     5,15     4,93     0,66%      -4,10%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   5.956.471,50     1.882.936,06     3,16     3,27     3,13      -0,05%      -16,60%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 15/11/2018

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-Class AT EUR   43.743.723,28     3.504.875,71     12,48     12,98     12,48     -0,32%     1,96%  
ALLIANZ GLOBAL EQUIT USD-Class AT USD   16.315.445,11     1.100.699,26     14,82     15,41     14,82     -0,27%     -4,08%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR   76.364.426,74     2.967.456,62     25,73     26,76     25,73     -0,54%     2,02%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD   4.733.956,09     167.238,40     28,31     29,44     28,31     -0,39%     -3,77%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR   251.569.297,58     15.723.108,02     16,00     16,32     16,00     0,00%     -2,08%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR-Class A EUR   17.872.159,54     741.653,44     24,10     25,06     24,10     1,22%     -13,90%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD-Class A USD   639.648,54     34.697,88     18,43     19,17     18,43     1,26%     -18,85%  
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR   300.225.913,70     1.442.151,09     208,18     216,51     208,18     -0,01%     -8,77%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR   8.797.579,53     91.625,15     96,02     99,86     96,02     1,22%     -6,59%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT USD   41.063.231,51     6.526.000,77     6,29     6,54     6,29     1,29%     -11,90%  
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD   6.294.717,15     347.603,30     18,11     18,83     18,11     -1,04%     -3,00%  
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR-Class A EUR   59.605.526,88     387.797,77     153,70     159,85     153,70     -2,28%     -5,42%  
ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-Class A EUR   20.224.637,36     122.987,87     164,44     171,02     164,44     -0,10%     -5,88%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR   262.923.152,58     23.134.052,51     11,37     11,60     11,37     0,09%     -2,07%  
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR   363.720.673,73     1.347.390,94     269,94     280,74     269,94     -0,43%     -3,27%  
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR   319.946.035,88     3.304.033,43     96,83     100,70     96,83     -0,10%     -2,85%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 15/11/2018

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class   ΚΛΑΣΗΣ ISIN Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,60 -0,11% -5,30%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 25,57 -0,12% -3,03%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,42 0,24% -4,09%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 18,02 0,22% -1,85%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 14,15 0,35% -4,46%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 14,88 0,47% -3,50%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,63 -0,13% -2,92%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,46 -0,08% -3,86%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,60 -0,09% -1,53%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 11,22 0,00% 0,90%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,28 -0,12% -4,63%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 17,02 -0,12% -2,35%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 22,13 -0,41% -3,74%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 21,10 -0,42% -1,45%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 12,75 0,24% -0,55%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 11,99 0,42% -6,18%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 14,66 -0,27% -4,68%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 20,32 -0,25% -2,35%
TOTAL RETURN BOND FUND-Class E E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,60 -0,11% -3,43%
GLOBAL MULTI-ASSET FUND-Class E E Income EUR IE00B5L8V263 9,12 0,44% -3,18%


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ