ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την : 16/5/2019

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ A/Κ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   9.831.433,54     789.881,83     12,45     12,88     12,32     0,77%     18,39%  
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   24.216.875,61     2.236.838,34     10,83     10,99     10,75     0,64%     9,14%  
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ   4.468.812,68     649.288,37     6,88     6,99     6,83     0,09%     0,15%  
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED   25.713.649,87     5.426.143,32     4,74     4,98     4,69     0,73%     8,36%  
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)   7.674.894,55     3.309.310,14     2,32     2,40     2,30     0,72%     20,38%  
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA   785.375,04     154.050,82     5,10     5,28     5,05     0,81%     7,71%  
ALLIANZ A/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   6.380.149,03     1.852.620,73     3,44     3,56     3,41     0,63%     14,18%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 16/5/2019

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-Class AT EUR   46.822.177,59     3.518.806,45     13,31     13,84     13,31     0,00%     16,35%  
ALLIANZ GLOBAL EQUIT USD-Class AT USD   10.725.523,16     682.449,84     15,72     16,35     15,72     0,06%     14,16%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR   81.171.199,19     2.938.641,73     27,62     28,72     27,62     0,33%     16,89%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD   4.998.448,12     164.227,44     30,44     31,66     30,44     0,40%     14,82%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR   97.690.739,44     5.878.108,72     16,62     16,95     16,62     0,12%     3,29%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR-Class A EUR   17.939.521,77     717.484,63     25,00     26,00     25,00     -0,28%     8,60%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD-Class A USD   324.664,53     17.095,13     18,99     19,75     18,99     -0,21%     6,39%  
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR   268.941.017,35     1.214.435,80     221,45     230,31     221,45     0,68%     15,52%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR   9.355.705,57     91.768,72     101,95     106,03     101,95     -0,57%     8,15%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT USD   39.263.712,14     5.910.544,36     6,64     6,91     6,64     -0,60%     6,07%  
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD   6.172.437,57     318.031,86     19,41     20,19     19,41     0,94%     16,44%  
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR-Class A EUR   55.070.136,52     370.141,58     148,78     154,73     148,78     0,50%     12,31%  
ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-Class A EUR   20.549.064,35     120.932,16     169,92     176,72     169,92     0,43%     12,15%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR   261.712.426,45     22.294.185,48     11,74     11,97     11,74     0,17%     3,35%  
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR   465.619.298,39     1.740.687,08     267,49     278,19     267,49     0,08%     3,88%  
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR   200.091.614,12     2.079.146,18     96,24     100,09     96,24     0,05%     2,62%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 16/5/2019

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class   ΚΛΑΣΗΣ ISIN Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 19,16 -0,21% 2,30%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 26,76 -0,22% 3,48%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,90 -0,06% 3,24%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 18,85 0,00% 4,43%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 14,59 0,21% 6,65%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 15,53 0,19% 7,40%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 24,28 -0,04% 2,45%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,91 -0,23% 2,38%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,65 0,00% 1,13%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 11,44 0,00% 2,23%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 17,02 -0,06% 4,35%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 18,08 -0,06% 5,55%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 23,09 0,22% 6,75%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 22,37 0,22% 8,02%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 13,20 0,30% 3,45%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 12,25 0,00% 1,07%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,40 0,00% 5,26%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 21,69 0,05% 6,48%
TOTAL RETURN BOND FUND-Class E E Accumulation EUR IE00B11XZB05 19,16 -0,21% -0,52%
GLOBAL MULTI-ASSET FUND-Class E E Income EUR IE00B5L8V263 9,20 0,22% -2,34%


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ