ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την : 18/5/2022

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   10.869.923,43     701.032,02     15,51     16,05     15,43      -0,17%      -7,75%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   22.519.978,99     1.888.850,24     11,92     12,10     11,86      -0,26%      -12,16%  
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ   4.542.231,59     673.597,06     6,74     6,84     6,71      -0,11%      -5,35%  
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED   24.116.231,82     4.843.160,88     4,98     5,23     4,93      -0,23%      -10,71%  
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)   14.128.139,92     4.405.119,54     3,21     3,32     3,19     0,04%      -4,60%  
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA   368.056,30     150.209,46     2,45     2,54     2,44      -1,16%      -56,24%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   8.612.474,30     2.055.953,86     4,19     4,34     4,17     0,10%      -4,14%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 18/5/2022

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR   259.990.764,32     6.674.983,69     38,95     40,51     38,95     0,10%     -12,10%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD   178.061.561,35     4.431.793,01     40,18     41,79     40,18     0,30%     -18,45%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR   29.787.706,25     1.881.366,72     15,83     16,15     15,83     -0,38%     -8,66%  
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR   250.019.600,84     988.671,34     252,88     263,00     252,88     -0,40%     -25,61%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR   15.485.348,58     117.581,69     131,70     136,97     131,70     0,52%     -1,61%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT USD   22.763.003,56     2.828.738,91     8,05     8,37     8,05     0,75%     -8,63%  
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD   5.095.554,44     206.752,47     24,65     25,64     24,65     0,53%     -20,36%  
ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-Class A EUR   22.014.302,20     106.365,24     206,97     215,25     206,97     -0,20%     -7,94%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR   200.336.808,08     17.980.661,27     11,14     11,36     11,14     -0,36%     -8,69%  
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR   255.308.335,73     928.123,95     275,08     286,08     275,08     0,07%     -4,67%  
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR   94.359.646,41     1.086.209,12     86,87     90,34     86,87     0,05%     -4,89%  
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR   29.411.229,83     299.724,05     98,13     102,06     98,13     -0,15%     -11,61%  
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR   75.649.581,70     560.388,74     134,99     140,39     134,99     0,85%     -11,31%  
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD   56.926.571,91     1.649.108,31     34,52     35,90     34,52     1,05%     -17,71%  
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR   57.151.829,41     583.162,91     98,00     101,92     98,00     0,19%     -2,00%  
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD   10.115.316,62     290.669,53     34,80     36,19     34,80     0,40%     -22,62%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 18/5/2022

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class   ΚΛΑΣΗΣ ISIN Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 17,91 0,34% -11,73%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 26,24 0,34% -11,26%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 17,69 -0,17% -7,62%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,69 -0,14% -7,26%
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 15,69 -1,75% -14,73%
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 17,37 -1,70% -15,23%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,02 0,22% -8,54%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,25 0,25% -12,06%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,08 0,00% -6,10%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 11,39 0,00% -5,71%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 15,29 0,13% -13,37%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 17,07 0,12% -12,91%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 21,95 -0,54% -11,49%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 22,42 -0,58% -11,00%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 13,48 0,07% 2,12%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 11,77 -0,08% -5,61%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 14,11 -0,07% -14,74%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 20,96 0,00% -14,17%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00BZ6SF527 11,85 -0,25% -9,40%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00BF055V54 12,10 -0,17% -8,89%


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ