ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την : 23/3/2023

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   11.681.855,83     685.602,08     17,04     17,64     16,95     0,67%     9,10%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   21.064.176,13     1.778.919,55     11,84     12,02     11,78     0,28%     2,65%  
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ   4.297.764,48     641.640,19     6,70     6,80     6,66     0,16%     0,83%  
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED   23.790.822,54     4.624.098,07     5,14     5,40     5,09     0,86%     6,95%  
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)   13.960.901,33     3.539.431,81     3,94     4,08     3,92     0,91%     14,33%  
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA   365.587,14     141.699,81     2,58     2,67     2,57      -0,45%      -3,27%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   10.274.025,08     2.014.281,88     5,10     5,28     5,08     0,80%     13,84%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 23/3/2023

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR   275.317.496,35     7.262.469,81     37,91     39,43     37,91     -0,97%     3,44%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD   159.366.590,43     3.931.551,08     40,54     42,16     40,54     -0,06%     5,70%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR   24.119.462,79     1.632.307,57     14,78     15,07     14,78     0,38%     1,98%  
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR   196.610.226,58     757.494,36     259,55     269,93     259,55     0,76%     12,90%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR   23.464.282,57     192.623,66     121,81     126,68     121,81     0,51%     1,13%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT USD   22.221.730,41     2.882.920,12     7,71     8,02     7,71     1,42%     3,33%  
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD   5.353.178,46     224.989,43     23,79     24,74     23,79     -0,74%     5,70%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR   174.656.881,99     16.796.997,73     10,40     10,61     10,40     0,37%     1,94%  
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR   66.534.754,96     240.633,10     276,50     287,56     276,50     -0,76%     2,57%  
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR   78.246.706,98     933.260,89     83,84     87,19     83,84     0,26%     0,13%  
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR   23.629.545,47     269.760,65     87,59     91,09     87,59     -1,26%     -2,02%  
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR   65.950.376,36     532.134,88     123,94     128,90     123,94     0,71%     -0,74%  
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD   44.474.922,39     1.355.117,97     32,82     34,13     32,82     1,61%     1,39%  
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR   56.004.515,22     585.437,43     95,66     99,49     95,66     -1,24%     5,34%  
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD   8.915.047,32     253.361,58     35,19     36,59     35,19     -0,32%     7,61%  
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR   191.039.802,92     1.287.289,51     148,40     154,34     148,40     -0,69%     4,35%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 23/3/2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class   ΚΛΑΣΗΣ ISIN Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 17,05 0,24% 2,34%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 25,59 0,27% 3,06%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,85 0,51% 1,99%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 19,01 0,53% 2,59%
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 15,08 0,27% 0,60%
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 17,02 0,47% 1,31%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 22,13 0,36% 2,22%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 11,96 0,84% 3,28%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 10,61 0,19% 0,76%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 11,16 0,18% 1,36%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 14,83 0,34% 2,63%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 16,95 0,36% 3,29%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 21,86 -0,05% 1,39%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 22,85 0,00% 2,01%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 13,43 0,00% 0,52%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 12,14 0,91% 2,53%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 13,61 0,15% 1,57%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 20,71 0,19% 2,22%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00BZ6SF527 11,29 0,44% 1,53%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00BF055V54 11,79 0,51% 2,25%


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ