ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την : 14/2/2019

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   8.829.137,06     792.831,94     11,14     11,53     11,02     0,24%     5,92%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   23.376.246,55     2.249.795,43     10,39     10,55     10,31     0,20%     4,75%  
ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘEΣΙΜΩΝ   4.791.646,79     697.019,53     6,87     6,87     6,81     0,00%     0,03%  
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED   25.211.223,14     5.489.482,15     4,59     4,82     4,55     0,33%     5,02%  
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)   6.846.334,95     3.326.273,31     2,06     2,13     2,04     0,29%     6,84%  
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA   809.557,87     162.542,95     4,98     5,15     4,93      -1,26%     5,22%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   6.007.238,28     1.868.841,65     3,21     3,33     3,18     0,03%     6,58%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 14/2/2019

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-Class AT EUR   45.344.906,38     3.529.723,12     12,85     13,36     12,85     0,86%     12,33%  
ALLIANZ GLOBAL EQUIT USD-Class AT USD   10.767.697,87     706.411,45     15,24     15,85     15,24     0,40%     10,68%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR   68.241.341,64     2.627.361,09     25,97     27,01     25,97     0,62%     9,90%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD   4.526.545,12     157.436,14     28,75     29,90     28,75     0,21%     8,45%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR   156.094.244,61     9.594.444,62     16,27     16,60     16,27     0,12%     1,12%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR-Class A EUR   18.344.508,68     727.579,05     25,21     26,22     25,21     0,40%     9,51%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD-Class A USD   340.933,16     17.711,79     19,25     20,02     19,25     0,00%     7,84%  
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR   279.505.272,30     1.344.938,89     207,82     216,13     207,82     1,02%     8,41%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR   12.585.197,88     121.487,58     103,59     107,73     103,59     -0,39%     9,89%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT USD   46.594.147,12     6.869.941,16     6,78     7,05     6,78     -0,88%     8,31%  
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD   5.912.991,83     317.071,62     18,65     19,40     18,65     0,43%     11,88%  
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR-Class A EUR   55.645.113,32     381.532,10     145,85     151,68     145,85     0,59%     10,10%  
ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-Class A EUR   20.076.966,71     122.297,84     164,16     170,73     164,16     0,69%     8,35%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR   260.851.785,92     22.698.267,70     11,49     11,72     11,49     0,09%     1,14%  
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR   381.501.399,22     1.408.574,08     270,84     281,67     270,84     -0,03%     5,18%  
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR   222.977.492,30     2.350.207,34     94,88     98,68     94,88     -0,04%     1,17%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 14/2/2019

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class   ΚΛΑΣΗΣ ISIN Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,90 0,11% 0,91%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 26,20 0,15% 1,31%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,59 0,30% 1,34%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 18,37 0,38% 1,77%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 14,45 0,00% 5,63%
Global Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 15,30 -0,07% 5,81%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,95 0,08% 1,05%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,71 0,00% 0,79%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,61 0,00% 0,78%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 11,32 0,09% 1,16%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,64 0,12% 2,02%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 17,54 0,17% 2,39%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 22,63 -0,04% 4,62%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 21,75 -0,05% 5,02%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 13,12 -0,30% 2,82%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 12,29 -0,41% 1,40%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,06 0,07% 2,94%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 21,04 0,10% 3,29%
TOTAL RETURN BOND FUND-Class E E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,90 0,11% -1,87%
GLOBAL MULTI-ASSET FUND-Class E E Income EUR IE00B5L8V263 9,21 0,00% -2,23%


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ