ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :18/06/24

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 13.448.560,17 607.314,95 22,14 22,92 22,03 -0,09% 6,76%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.747.837,09 1.737.720,62 13,09 13,29 13,03 -0,17% -1,44%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 4.611.731,59 658.086,07 7,01 7,11 6,97 -0,04% 0,67%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 27.669.839,01 4.174.969,23 6,63 6,96 6,56 -0,03% 3,98%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 19.046.454,10 3.285.918,23 5,80 6,00 5,77 0,14% 9,47%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 406.353,62 123.209,76 3,30 3,41 3,28 0,47% 13,00%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.920.248,71 2.144.558,72 7,42 7,68 7,39 0,11% 10,60%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 2.091.836,54 141.692,40 14,76 14,76 14,76 0,04% 7,39%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 24.379.248,78 1.696.809,28 14,37 14,80 14,22 0,04% 6,74%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.863.741,94 593.040,99 3,14 3,17 3,14 -0,06% -0,06%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 383.764,42 121.675,82 3,15 3,15 3,15 -0,08% -0,01%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.718.768,65 357.352,38 4,81 4,93 4,76 -0,20% 9,99%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I2) EUR 4.805.249,33 769.009,68 6,25 6,25 6,25 -0,05% 13,72%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 3.276.968,67 553.658,33 5,92 6,07 5,86 -0,05% 12,88%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.692.485,76 3.850.238,89 1,48 1,49 1,48 -0,02% -0,89%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 4.548.036,99 1.592.029,91 2,86 3,09 2,83 -0,00% 1,96%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 1.938.338,93 479.100,20 4,05 4,13 4,05 -0,31% 1,60%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 18/06/24

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 344.854.858,84 7.377.007,39 46,75 48,62 46,75 0.18% 8.33%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 158.580.636,80 3.213.721,62 49,34 51,32 49,34 0.38% 5.44%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 20.645.197,94 1.376.027,24 15,00 15,30 15,00 0.23% -1.76%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 159.244.707,08 562.438,61 283,13 294,46 283,13 -0.45% 4.20%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR 14.697.195,69 97.314,40 151,03 157,07 151,03 0.00% 14.91%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT EUR 24.548.886,61 2.608.717,55 9,41 9,79 9,41 0.00% 11.50%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 11.540.498,54 333.060,12 34,65 36,04 34,65 0.00% 19.11%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 158.050.001,91 15.230.149,08 10,38 10,58 10,38 0.23% -1.77%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 167.358.423,59 499.044,67 335,36 348,77 335,36 0.47% 7.33%
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR 67.834.625,48 790.166,94 85,85 89,28 85,85 0.00% 1.37%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 18.483.947,29 212.315,60 87,06 90,54 87,06 0.00% 3.99%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 72.003.687,38 533.245,11 135,03 140,43 135,03 0.92% 9.43%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 70.441.847,03 2.033.028,40 34,65 36,03 34,65 1.12% 6.37%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 65.770.004,89 563.092,54 116,80 121,47 116,80 0.00% 2.93%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 10.135.414,37 239.545,94 42,31 44,00 42,31 0.00% -0.16%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 206.073.444,99 1.214.965,45 169,61 176,39 169,61 0.09% 9.33%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 18/06/24

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 17,12 0.35% -0.12%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 26,33 0.38% 0.65%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,75 0.57% -0.25%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 19,35 0.62% 0.52%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 17,46 0.34% 8.18%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 19,93 0.40% 7.79%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 22,74 0.22% 0.26%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,06 0.25% -1.71%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,11 0.09% 1.37%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 11,95 0.08% 2.14%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 15,34 0.33% 0.26%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 17,95 0.34% 0.96%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 23,97 0.21% 1.44%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 25,63 0.20% 2.15%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 14,35 0.14% 1.85%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 12,79 0.31% -1.08%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 14,42 0.35% 1.41%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 22,46 0.36% 2.18%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00BZ6SF527 11,16 0.36% 1.73%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00BF055V54 11,93 0.25% 2.40%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ