ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την : 4/3/2021

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   10.998.182,35     742.228,02     14,82     15,34     14,74     0,47%     0,33%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   28.027.656,11     2.072.952,36     13,52     13,72     13,45     0,23%      -2,03%  
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ   4.781.085,81     669.316,24     7,14     7,25     7,11     0,04%     0,38%  
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED   26.586.817,83     5.116.614,58     5,20     5,46     5,14     0,41%     0,06%  
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)   18.414.243,79     6.721.815,45     2,74     2,84     2,73     0,37%     2,60%  
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA   629.781,49     137.724,88     4,57     4,73     4,55      -0,40%     7,54%  
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   8.278.699,53     2.168.628,06     3,82     3,95     3,80     0,51%     2,44%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 4/3/2021

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-Class AT EUR   53.791.133,79     3.334.631,57     16,13     16,78     16,13     -1,59%     2,80%  
ALLIANZ GLOBAL EQUIT USD-Class AT USD   12.611.800,27     616.975,69     20,44     21,26     20,44     -2,15%     0,74%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR   187.436.187,22     5.556.543,14     33,73     35,08     33,73     -1,35%     1,81%  
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD   97.560.255,32     2.449.168,46     39,83     41,42     39,83     -1,92%     -0,23%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR   121.048.099,78     6.886.429,13     17,58     17,93     17,58     -0,17%     -1,68%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR-Class A EUR   25.102.288,17     679.572,76     36,94     38,42     36,94     -1,68%     9,65%  
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD-Class A USD   1.349.824,47     44.871,84     30,08     31,28     30,08     -2,27%     7,51%  
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR   326.082.321,41     1.156.762,14     281,89     293,17     281,89     -2,33%     -0,28%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR   11.015.891,46     82.716,06     133,18     138,51     133,18     -1,57%     10,18%  
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT USD   31.313.146,21     3.366.475,27     9,30     9,67     9,30     -2,11%     8,01%  
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD   9.435.288,27     350.375,68     26,93     28,01     26,93     -2,11%     4,42%  
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR-Class A EUR   33.201.881,66     215.386,87     154,15     160,32     154,15     -1,58%     7,35%  
ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-Class A EUR   22.327.049,98     113.870,83     196,07     203,91     196,07     -1,03%     5,05%  
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR   246.121.070,91     19.898.552,57     12,37     12,62     12,37     -0,16%     -1,67%  
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR   490.912.487,47     1.914.282,86     256,45     266,71     256,45     -0,57%     3,11%  
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR   128.770.207,57     1.377.571,28     93,48     97,22     93,48     -0,06%     -0,09%  


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 4/3/2021

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class   ΚΛΑΣΗΣ ISIN Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 20,29 -0,44% -3,01%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,35 -0,44% -2,85%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 17,94 0,17% -3,29%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,76 0,14% -3,17%
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 16,56 -1,25% -0,78%
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 18,48 -1,33% -1,07%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 25,49 -0,20% -1,92%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 14,36 -0,35% -2,71%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,05 -0,08% 0,50%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 12,25 -0,08% 0,66%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 17,73 -0,28% -2,69%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,55 -0,26% -2,54%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 24,31 -0,25% -0,29%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 24,52 -0,20% -0,08%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 12,80 0,39% 0,31%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 12,80 0,16% -1,23%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 16,48 -0,30% -2,25%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 24,14 -0,29% -2,15%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00BZ6SF527 12,89 -1,68% -2,05%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00BF055V54 12,99 -1,74% -1,89%


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ